Zaporozhye charitable foundation 'Unity for the Future' - a charitable organization founded in 2004 that sells international, national, and local rehiornalni programs that promote social and economic development and the development of civil society and philanthropy

New

Увага! Конкурс на відбір тренера з моніторингу місцевих планів дій 1325 та системи моніторингу

Опубликовано: 01.11.2020 в 14:15

Категорії: New

   Запорізький благодійний фонд “Єдність” за майбутнє” оголошує конкурс на відбір тренера/тренерки з моніторингу місцевих планів дій 1325 та системи моніторингу.

Технічне завдання для тренера/тренерки з моніторингу місцевих планів дій 1325 та системи моніторингу

 Місце роботи: віддалена робота, онлайн

Категорія: Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє»

Тип договору: Консультант

Тип заявки: Національний

Необхідні мови: українська, російська, англійська (бажано)

Період: листопад 2020 р.

 1. Передумови

Конфлікт на Сході України і глибока соціальна, економічна та політична криза, а також питання безпеки протягом останніх шести років посилили вже існуючу гендерну нерівність і створили нові проблеми для захисту і реалізації прав жінок в Україні. Гендерні аспекти, що викликають особливу стурбованість в даний час, включають: патріархальну культуру, вкорінені гендерні стереотипи, ще більш поглиблені в результаті збройного конфлікту, що створює непропорційно тяжкий тиск на жінок і фізичний ризик для чоловіків; зростаючі випадки посттравматичного стресового розладу (ПТСР) серед військових і демобілізованих воїнів ООС, обмежену участь жінок в процесі прийняття рішень на всіх рівнях, в тому числі і щодо громадської безпеки, відновлення, примирення і миробудівництва, а також зростаючий рівень дискримінації щодо внутрішньо переміщених жінок, чоловіків, дівчаток і хлопчиків.

Як захід протидії кризі та непропорційного впливу конфлікту на жінок Уряд прийняв новий Національний план дій щодо виконання Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» (далі НПД 1325) на період до 2025 року.

Однак процес імплементації НПД 1325 також стикається певними з викликами. Більш системний підхід до реалізації зобов’язань України щодо порядку денного «Жінки, мир, безпека» дає нам локалізація НПД 1325. Локалізація – це інноваційний підхід до впровадження Національного плану дій на виконання Резолюції Ради Безпеки ООН 1325. Вона об’єднує всіх ключових місцевих суб’єктів для формування місцевих планів дій, місцевого законодавства та інтеграції Резолюції 1325 у плани розвитку громади. Формування місцевих політик та законодавства місцевими суб’єктами дозволяє забезпечити право власності, інтеграцію жінок, зобов’язання щодо миру та безпеки в місцеві плани розвитку та бюджети та більш стійкі механізми їх виконання.

У 2018 році Глобальна мережа жінок-миротвориць розробила Посібник з локалізації, який слугує для обміну деякими прикладами впливу, які може мати Локалізація на реалізацію порядку денного «Жінки, мир, безпека» та надає практичні покрокові інструкції щодо організації навчань з питань локалізації, розробки Місцевих планів дій та підготовки і видання посібнику з Локалізації задля забезпечення стійкості імплементації Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 та її підтримки на місцевому рівні.Протягом 2019 року ООН Жінки у партнерстві з Запорізьким благодійним фондом «Єдність» за майбутнє» співпрацювали з регіональними та місцевими органами влади над розробкою підходу до локалізації Порядку денного «Жінки, мир, безпека», що базується на місцевому контексті та узгоджується з поточною реформою децентралізації і відображає диференційовані проблеми безпеки та безпеки жінок та чоловіків у громадах.     3 громади Донецької, Луганської та Запорізької областей включили цілі та завдання щодо Резолюції 1325 «Жінки, мир, безпека» в свої стратегії соціально-економічного розвитку, а 17 громад, в тому числі, й ті, які не завершили процес об’єднання, прийняли місцеві плани дій на виконання Національного плану дій на виконання Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека».   Важливою складовою ефективного впровадження місцевих планів дій є моніторинг їх виконання.

У відповідь на запит Ради Безпеки міжвідомча спеціальна група з питань жінок, миру та безпеки під головуванням помічника Генерального Секретаря та Спеціального Радника з Гендерних Питань та Просування Жінок створила технічну робочу групу з глобальних індикаторів для Резолюції 1325 (2000). Технічна робоча група розпочала комплексний та всеохоплюючий процес збору інформації про показники, які використовувались у системі Організації Об’єднаних Націй та національними урядами та іншими організаціями. Результати картування дали більше 2500 індикаторів. У ході широкого міжвідомчого процесу цей початковий набір було переглянуто. Після всебічних оцінок був розроблений короткий список. Зацікавлені сторони, що брали участь у консультаціях, включали громадянське суспільство, технічних експертів та Держави-Члени. Були також проведені консультації зі структурами Організації Об’єднаних Націй на принциповому рівні та неофіційно з членами Ради Безпеки. Перелік глобальних індикаторів є результатом широкого та всеохоплюючого консультативного процесу.

Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє» оголошує конкурс на відбір  тренера/тренерки з моніторингу місцевих планів дій 1325 та системи моніторингу.   II. Сфера роботи / обов’язки  Під загальним керівництвом Запорізького благодійного фонду «Єдність» за майбутнє» та структури ООН Жінки тренер/тренерка буде відповідати за виконання наступних завдань: 

• Підготовка та узгодження програми тренінгу з моніторингу місцевих планів дій 1325 та системи моніторингу. 

• Розробка презентацій для тренінгу. 

• Проведення тренінгу з моніторингу місцевих планів дій 1325 та системи моніторингу для представників громадських організацій Запорізької, Донецької та Луганської областей (онлайн на платформі Zoom та в. Запоріжжя оффлайн).

Програма тренінгу обов’язково має включати наступні складові:

1.      Система моніторингу.

2.      Участь громадськості в моніторингу виконання місцевих планів дій 1325.

3.     Проведення моніторингу виконання місцевих планів дій 1325 – практичні аспекти.

 • Підготувати підсумковий звіт про проведені заходи та подати їх у письмовій формі до Запорізького благодійного фонду «Єдність» за майбутнє».

Очікувані результати:

 • Результат 1: Розроблено програму тренінгу з моніторингу місцевих планів дій 1325 та системи моніторингу, яка узгоджена Запорізьким благодійним фондом «Єдність» за майбутнє» та ООН Жінки Україна до 03 листопада 2020 року;
 • Результат 2: Розроблено та надано презентації для тренінгу до 05 листопада 2020 року;
 • Результат 3: Проведено тренінг з моніторингу місцевих планів дій 1325 та системи моніторингу 11.11.2020 та 13.12.2020 року;
 • Результат 4: Підсумковий звіт про проведені заходи та всі необхідні супровідні документи надані до 15 листопада 2020 року.

ІІІ. Необхідні матеріали

Очікується, що тренер/-ка працюватиме віддалено. Під час виконання роботи консультанту будуть надані необхідні матеріали, пов’язані з проектом, національні стратегічні документи, що стосується реалізації Порядку денного «Жінки, мир, безпека», а також інша відповідна інформація та технічна допомога Запорізького благодійного фонду «Єдність» за майбутнє». Консультант/-ка отримає підтримку структури ООН Жінки з основних програмних питань, які потребують забезпечення якості.

 1. Оцінка ефективності:
 • Діяльність підрядника/-ці буде оцінюватися відповідно до таких критеріїв, як: своєчасність, відповідальність, ініціативність, комунікація, точність та якість виготовленої продукції. Оцінювання буде проведено та затверджено керівником проекту Запорізького благодійного фонду «Єдність» за майбутнє» за погодженням з відповідним персоналом ООН Жінки після отримання та прийняття результатів згідно з вищевказаним графіком, що також буде основою для оплати тренеру/-ці.

Фінансові домовленості:

 • Платіж буде здійснено одним траншем після отримання підсумкового звіту про проведені заходи та всі необхідні супровідні документи після затвердження керівником проекту, що надані послуги належної якості.

Компетенції:

Основні цінності:

 • повага до різноманітності;
 • Цілісність;
 • Професіоналізм.

Ключові компетенції

 • Обізнаність та чутливість щодо підходу та ґендерних питань, заснованих на правах людини;
 • Підзвітність;
 • Творче вирішення проблем;
 • Ефективна комунікація;
 • Інклюзивна співпраця;
 • Залучення зацікавлених сторін;

V. Необхідні навички та досвід

Освіта:

 • Вища освіта з соціологічних наук, гендерних досліджень, досліджень з розвитку, соціології або суміжних галузей.

Досвід:

 • Щонайменше 2-річний досвід роботи щодо моніторингу зобов’язань Жінки, Мир, Безпека в Україні – моніторингу Національного, обласних, місцевих планів дій, включаючи розробку системи моніторингу та оцінки та надання рекомендацій і консультацій з цих питань.
 • Значний досвід роботи в сфері проведення моніторингу виконання планів дій, програм.
 • Досвід у проведенні методичних тренінгів, семінарів та технічної (консультативної) допомоги органам влади та / або організаціям громадянського суспільства щодо проведення моніторингу Національного, обласних, місцевих планів дій на виконання Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека»;
 • Значний досвід в проведенні тренінгів з моніторингу та гендерно чутливих індикаторів. Досвід проведення тренінгів з глобальних індикаторів Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 буде перевагою. Досвід проведення тренінгів онлайн буде перевагою.
 • Відмінні знання Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 та пов’язаних з нею сестринських Резолюцій, Національного плану дій на виконання Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» до 2020 року, Конвенції щодо ліквідації всіх форм дискримінації стосовно жінок, Державної соціальної програми для забезпечення рівних можливостей жінок та чоловіків на період до 2021 року.
 • Відмінні знання глобальних індикаторів Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 та міжнародного досвіду їх використання при проведення моніторингу виконання місцевих планів дій 1325.
 • Знання українського досвіду локалізації Національних планів дій на виконання Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» через місцеві плани дій;
 • Знання законодавства України та роботи органів виконавчої влади на національному, регіональному та місцевому рівнях, роботи органів місцевого самоврядування в Україні.
 • Попередній досвід співпраці / роботи в рамках роботи міжнародних організацій буде перевагою;
 • Сильні організаторські здібності, здатність дотримуватися термінів та ефективно керувати кількома завданнями.

Мови та інші навички:

 • Україна, російська мова, знання англійської мови (бажано).
 • Комп’ютерна грамотність та вміння ефективно використовувати обладнання для офісних технологій, ІТ-технології, можливість користуватися Інтернетом та електронною поштою.
 • Проведення тренінгів/заходів на платформі Zoom

Пакет документів для заявки та подання:

Заявка кандидата/-ки повинна містити:

 • Резюме та рекомендації, що підтверджують досвід роботи.
 • Запропонований проєкт програми тренінгу з моніторингу місцевих планів дій 1325 та системи моніторингу.

Зацікавленим кандидатам/-кам пропонується подати заявку не пізніше 02 листопада 2020 до 18.00, подавши заявку з усіма необхідними документами на електронну адресу: zm.ednist2015@gmail.com з темою «Тренер/тренерка з моніторингу місцевих планів дій 1325 та системи моніторингу»

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зв’яжіться з нами: zm.ednist2015@gmail.com

Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє» застосовує справедливий та прозорий процес відбору, який враховує компетенції / навички заявників/-ць.


УВАГА! Конкурс на відбір постачальника послуг з організації та проведення двох тренінгів

Опубликовано: 30.10.2020 в 11:59

Категорії: New

 Запорізький благодійний фонд “Єдність” за майбутнє” оголошує конкурс на відбір постачальника послуг з організації та проведення двох тренінгів (9.11 – 11.11.2020 та 11.11 – 13.11.2020 р.). Технічне завдання міститься в додатку.

ТЗ для надання послуг

Чекаємо комерційні пропозиції до 12.30   02 листопада (понеділок) на електронну пошту zm.ednist2015@gmail.com. з темою листа “Конкурс на відбір постачальника послуг з організації та проведення двох тренінгів”.

Якщо виникають питання, будь ласка, звертайтеся на електронну пошту zm.ednist2015@gmail.com.


Дівчата та хлопці з Біленького, Мар’ївки та Лисогірки: молодь за рівні права та можливості жінок і чоловіків

Опубликовано: 26.10.2020 в 21:59

Категорії: New

      Цікаву інформацію про світовий та український рух за побудову суспільства гендерної рівності отримала молодь одразу трьох сіл Біленьківської об’єднаної територіальної громади – сіл Біленьке, Мар’ївка та Лисогірка.

Молодь активно висловлювала своє розуміння проблем гендерної рівності:

 • Нам треба впроваджувати толерантність у галузях освіти, культури, – вважає Олександр Федоров з села Біленьке. – Звичайно, за один рік неможливо встановити в суспільстві повну гендерну рівність, але все одно треба з чогось починати.
 • Гендерна рівність – це дуже актуальне питання в сучасному світі, – впевнена Діана Бояршинова з Мар’ївки, – особисто я хотіла б створити громадську організацію, яка б допомагала талановитим жінкам.
 • Зараз набули поширення жарти, наприклад, про те, що жінки погано керують автомобілем, – розмірковує представниця Лисогірки Дар’я Балюта. – Але насправді жінки дуже часто керують краще чоловіків. І не тільки автомобілем. І тому жінки мають бути при владі на рівних.

Із великою зацікавленістю вони сприйняли інформацію відомого гендерного експерта, кандидата соціологічних наук, доцента Олега Марущенка. Він розповів про історичне й соціально-економічне тло, на якому з’явилася гендерна нерівність. Важливо вміти розрізняти природну й «культурну» складові ролі чоловіка і жінки в суспільстві. Наприклад, те, що саме жінка народжує дитину – природно, а те, що потім на її ж плечі в багатьох випадках майже одноосібно лягає виховання дитини – це «культурне» нашарування, вигідне чоловікам, які могли б взяти принаймні половину клопотів з виховання дитини на себе. Ці та інші цікаві факти щодо гендерної рівності були презентовані в інтерактивному гендерному кафе, яке провів Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє» в рамках проєкту «Просування участі жінок у політиці та протидія гендерним стереотипам».

Для того, щоб і на місцевому рівні впроваджувати рівні права та можливості, у Біленьківській громаді працює депутатська група «Рівні можливості» у співпраці з головою ради Світланою Зачепило.  Завдяки цій співпраці було проведено гендерний бюджетний аналіз соціальної програми «Назустріч людям» і як результат – включено категорію «мати-героїня» до категорій жителів, яким надається підтримка. Крім того, в громаді ухвалено програми «Підтримка обдарованої молоді» та «Сузір’я талановитих малят», що передбачає виплату стипендій обдарованій та талановитій молоді, кращим спортсменам з 2018 року. Вперше цю програму було успішно реалізовано 2018 року. В результаті проведення гендерного бюджетного аналізу програми розвитку фізичної культури і спорту прийнято цю програму на 2019 рік з урахуванням рівних можливостей для представників різних вікових груп населення, спортсменів різних гуртків та секцій – як для жінок (дівчат), так і для чоловіків (хлопчиків). Постійно проводиться робота з інтегрування гендерного підходу в місцевій політиці. Прийнято План дій на виконання Національного плану дій на виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека».

 • Гендерна рівність – це насамперед можливість кожного, незалежно від статі, віку й інших особливостей досягти успіху, обійняти достойне місце в суспільстві, – підкреслила голова правління Запорізького благодійного фонду «Єдність» за майбутнє» Тамара Огородова.


New – Page 4 – Zaporizhzhia charitable fund