Zaporozhye charitable foundation 'Unity for the Future' - a charitable organization founded in 2004 that sells international, national, and local rehiornalni programs that promote social and economic development and the development of civil society and philanthropy

New

Продовжено конкурс на для тренера/тренерки з моніторингу глобальних індикаторів Резолюції 1325 «Жінки, мир, безпека», гендерно чутливих індикаторів та системи моніторингу

Опубликовано: 31.07.2020 в 10:39

Категорії: New

Місце роботи: віддалена робота, онлайн

Категорія: Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє»

Тип договору: Консультант

Тип заявки: Національний

Необхідні мови: українська, російська, англійська (бажано)

Період: серпень 2020 р.

 1. Передумови

Конфлікт на Сході України і глибока соціальна, економічна та політична криза, а також питання безпеки протягом останніх шести років посилили вже існуючу гендерну нерівність і створили нові проблеми для захисту і реалізації прав жінок в Україні. Гендерні аспекти, що викликають особливу стурбованість в даний час, включають: патріархальну культуру, вкорінені гендерні стереотипи, ще більш поглиблені в результаті збройного конфлікту, що створює непропорційно тяжкий тиск на жінок і фізичний ризик для чоловіків; зростаючі випадки посттравматичного стресового розладу (ПТСР) серед військових і демобілізованих воїнів ООС, обмежену участь жінок в процесі прийняття рішень на всіх рівнях, в тому числі і щодо громадської безпеки, відновлення, примирення і миробудівництва, а також зростаючий рівень дискримінації щодо внутрішньо переміщених жінок, чоловіків, дівчаток і хлопчиків.

Як захід протидії кризі та непропорційного впливу конфлікту на жінок Уряд прийняв Національний план дій щодо виконання Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» (далі НПД 1325) на 2016-2020 роки. НПД 1325 охоплює шість основних напрямків: 1) миротворча діяльність та захист миру; 2) участь жінок у миробудівництві; 3) запобігання конфлікту та насильству; 4) захист жінок та дівчат, які постраждали від конфліктів; 5) надання допомоги та реабілітації людям, які постраждали від конфліктів; 6) Моніторинг Національного плану дій щодо виконання Резолюції 1325 ООН «Жінки, мир, безпека» до 2020 року.

Однак процес імплементації НПД 1325 також стикається певними з викликами. По-перше, відсутність механізмів моніторингу ускладнює відстеження прогресу у впровадженні НПД 1325 та його впливу. По-друге, обмежені ресурси, що виділяються для реалізації НПД 1325, стали великою перешкодою на шляху до його реалізації. По-третє, НПД 1325 не повністю відображає потреби конкретних цільових груп, які постраждали від конфлікту, та які були історично виключені з процесу підготовки першого Плану. Серед них, наприклад, вдови, матері та сім’ї загиблих або зниклих безвісти, жінки ВПО, жінки, які пережили неволю та катування, і жінки-учасниці бойових дій та ветеранки.

Більш системний підхід до реалізації зобов’язань України щодо порядку денного «Жінки, мир, безпека» дає нам локалізація НПД 1325. Локалізація – це інноваційний підхід до впровадження Національного плану дій на виконання Резолюції Ради Безпеки ООН 1325. Вона об’єднує всіх ключових місцевих суб’єктів для формування місцевих планів дій, місцевого законодавства та інтеграції Резолюції 1325 у плани розвитку громади. Формування місцевих політик та законодавства місцевими суб’єктами дозволяє забезпечити право власності, інтеграцію жінок, зобов’язання щодо миру та безпеки в місцеві плани розвитку та бюджети та більш стійкі механізми їх виконання.У 2018 році Глобальна мережа жінок-миротвориць розробила Посібник з локалізації, який слугує для обміну деякими прикладами впливу, які може мати Локалізація на реалізацію порядку денного «Жінки, мир, безпека» та надає практичні покрокові інструкції щодо організації навчань з питань локалізації, розробки Місцевих планів дій та підготовки і видання посібнику з Локалізації задля забезпечення стійкості імплементації Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 та її підтримки на місцевому рівні.Протягом 2019 року ООН Жінки у партнерстві з Запорізьким благодійним фондом «Єдність» за майбутнє» співпрацювали з регіональними та місцевими органами влади над розробкою підходу до локалізації Порядку денного «Жінки, мир, безпека», що базується на місцевому контексті та узгоджується з поточною реформою децентралізації і відображає диференційовані проблеми безпеки та безпеки жінок та чоловіків у громадах.     3 громади Донецької, Луганської та Запорізької областей включили цілі та завдання щодо Резолюції 1325 «Жінки, мир, безпека» в свої стратегії соціально-економічного розвитку, а 17 громад, в тому числі, й ті, які не завершили процес об’єднання, прийняли місцеві плани дій на виконання Національного плану дій на виконання Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека».   Важливою складовою ефективного впровадження місцевих планів дій є моніторинг їх виконання.

У відповідь на запит Ради Безпеки міжвідомча спеціальна група з питань жінок, миру та безпеки під головуванням помічника Генерального Секретаря та Спеціального Радника з Гендерних Питань та Просування Жінок створила технічну робочу групу з глобальних індикаторів для Резолюції 1325 (2000). Технічна робоча група розпочала комплексний та всеохоплюючий процес збору інформації про показники, які використовувались у системі Організації Об’єднаних Націй та національними урядами та іншими організаціями. Результати картування дали більше 2500 індикаторів. У ході широкого міжвідомчого процесу цей початковий набір було переглянуто. Після всебічних оцінок був розроблений короткий список. Зацікавлені сторони, що брали участь у консультаціях, включали громадянське суспільство, технічних експертів та Держави-Члени. Були також проведені консультації зі структурами Організації Об’єднаних Націй на принциповому рівні та неофіційно з членами Ради Безпеки. Перелік глобальних індикаторів є результатом широкого та всеохоплюючого консультативного процесу.

Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє» оголошує конкурс на відбір  тренера/тренерки з моніторингу глобальних індикаторів Резолюції 1325 «Жінки, мир, безпека», гендерно чутливих індикаторів та системи моніторингу.   

II. Сфера роботи / обов’язки  Під загальним керівництвом Запорізького благодійного фонду «Єдність» за майбутнє» та структури ООН Жінки національний експерт/-ка буде відповідати за виконання наступних завдань:

 • Підготовка та узгодження програми тренінгу з моніторингу глобальних індикаторів Резолюції 1325 «Жінки, мир, безпека», гендерно чутливих індикаторів та системи моніторингу.

 • Проведення аналізу глобальних індикаторів Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» та визначення глобальних індикаторів 1325, які є застосовними для моніторингу місцевих планів дій в рамках місцевого контексту. 

• Розробка презентацій для тренінгу з наступних тем:

1.      Глобальні індикатори Резолюції 1325 «Жінки, мир, безпека».

2.      Глобальні індикатори 1325, які є застосовними для моніторингу місцевих планів дій в рамках місцевого контексту.

3.      Гендерно чутливі індикатори моніторингу.

4.      Система моніторингу.

5.      Міжнародний досвід моніторингу виконання планів дій 1325 на місцевому рівні з використанням глобальних індикаторів.

6.      Моніторинг виконання Національного та обласних планів дій 1325 «Жінки, мир, безпека»

7.      Розробка індикаторів та системи моніторингу для розробки графіків проведення моніторингу та оцінки місцевих планів дій.

8.      Проведення моніторингу виконання місцевих планів дій 1325 – практичні аспекти.  • Проведення тренінгу з моніторингу глобальних індикаторів Резолюції 1325 «Жінки, мир, безпека», гендерно чутливих індикаторів та системи моніторингу для представників громадськості, органів місцевого самоврядування 17 цільових громад Запорізької, Донецької та Луганської областей (онлайн на платформі Zoom).

Програма тренінгу обов’язково має включати наступні складові:

1.      Глобальні індикатори Резолюції 1325 «Жінки, мир, безпека». 

2.      Глобальні індикатори 1325, які є застосовними для моніторингу місцевих планів дій в рамках місцевого контексту.

3.      Гендерно чутливі індикатори моніторингу.

4.      Система моніторингу.

5.      Міжнародний досвід моніторингу виконання планів дій 1325 на місцевому рівні з використанням глобальних індикаторів.

6.      Моніторинг виконання Національного та обласних планів дій 1325 «Жінки, мир, безпека»

7.      Розробка індикаторів та системи моніторингу для розробки графіків проведення моніторингу та оцінки місцевих планів дій.

8.      Проведення моніторингу виконання місцевих планів дій 1325 – практичні аспекти. 

 • Розробити рекомендації щодо розробки графіків та проведення моніторингу місцевих планів дій 1325, які обов’язково включають глобальні індикатори 1325 та гендерно чутливі індикатори.
 • Підготувати підсумковий звіт про проведені заходи та подати їх у письмовій формі до Запорізького благодійного фонду «Єдність» за майбутнє».

Очікувані результати:

 • Результат 1: Розроблено програму тренінгу з моніторингу глобальних індикаторів Резолюції 1325 «Жінки, мир, безпека», гендерно чутливих індикаторів та системи моніторингу, яка узгоджена Запорізьким благодійним фондом «Єдність» за майбутнє» та ООН Жінки Україна до 12 серпня 2020 року;
 • Результат 2: Проведено аналіз глобальних індикаторів Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» та визначено глобальні індикатори 1325, які є застосовними для моніторингу місцевих планів дій в рамках місцевого контексту до 12 серпня 2020 року;
 • Результат 3: Розроблено та надано презентації для тренінгу до 12 серпня 2020 року;
 • Результат 4: Проведено тренінг з моніторингу глобальних індикаторів Резолюції 1325 «Жінки, мир, безпека», гендерно чутливих індикаторів та системи моніторингу до 17 серпня 2020 року;
 • Результат 5: Розроблено рекомендації щодо розробки графіків та проведення моніторингу місцевих планів дій 1325, які обов’язково включають глобальні індикатори 1325 та гендерно чутливі індикатори до 19 серпня 2020 р.
 • Результат 6: Підсумковий звіт про проведені заходи та всі необхідні супровідні документи надані до 22 серпня 2020 року.

ІІІ. Необхідні матеріали

Очікується, що тренер/-ка працюватиме віддалено. Під час виконання роботи консультанту будуть надані необхідні матеріали, пов’язані з проектом, національні стратегічні документи, що стосується реалізації Порядку денного «Жінки, мир, безпека», а також інша відповідна інформація та технічна допомога Запорізького благодійного фонду «Єдність» за майбутнє». Консультант/-ка отримає підтримку структури ООН Жінки з основних програмних питань, які потребують забезпечення якості.

 1. Оцінка ефективності:
 • Діяльність підрядника/-ці буде оцінюватися відповідно до таких критеріїв, як: своєчасність, відповідальність, ініціативність, комунікація, точність та якість виготовленої продукції. Оцінювання буде проведено та затверджено керівником проекту Запорізького благодійного фонду «Єдність» за майбутнє» за погодженням з відповідним персоналом ООН Жінки після отримання та прийняття результатів згідно з вищевказаним графіком, що також буде основою для оплати тренеру/-ці.

Фінансові домовленості:

 • Платіж буде здійснено одним траншем після отримання підсумкового звіту про проведені заходи та всі необхідні супровідні документи після затвердження керівником проекту, що надані послуги належної якості.

Компетенції:

Основні цінності:

 • повага до різноманітності;
 • Цілісність;
 • Професіоналізм.

Ключові компетенції

 • Обізнаність та чутливість щодо підходу та ґендерних питань, заснованих на правах людини;
 • Підзвітність;
 • Творче вирішення проблем;
 • Ефективна комунікація;
 • Інклюзивна співпраця;
 • Залучення зацікавлених сторін

V. Необхідні навички та досвід

Освіта:

 • Вища освіта з соціологічних наук, гендерних досліджень, досліджень з розвитку, соціології або суміжних галузей.

Досвід:

 • Щонайменше 2-річний досвід роботи щодо моніторингу зобов’язань Жінки, Мир, Безпека в Україні – моніторингу Національного, обласних, місцевих планів дій, включаючи розробку системи моніторингу та оцінки та надання рекомендацій і консультацій з цих питань.
 • Значний досвід роботи в сфері проведення моніторингу виконання планів дій, програм.
 • Досвід у проведенні методичних тренінгів, семінарів та технічної (консультативної) допомоги органам влади та / або організаціям громадянського суспільства щодо проведення моніторингу Національного, обласних, місцевих планів дій на виконання Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека»;
 • Значний досвід в проведенні тренінгів з моніторингу та гендерно чутливих індикаторів. Досвід проведення тренінгів з глобальних індикаторів Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 буде перевагою.
 • Відмінні знання Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 та пов’язаних з нею сестринських Резолюцій, Національного плану дій на виконання Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» до 2020 року, Конвенції щодо ліквідації всіх форм дискримінації стосовно жінок, Державної соціальної програми для забезпечення рівних можливостей жінок та чоловіків на період до 2021 року.
 • Відмінні знання глобальних індикаторів Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 та міжнародного досвіду їх використання при проведення моніторингу виконання місцевих планів дій 1325.
 • Знання українського досвіду локалізації Національних планів дій на виконання Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» через місцеві плани дій;
 • Знання законодавства України та роботи органів виконавчої влади на національному, регіональному та місцевому рівнях, роботи органів місцевого самоврядування в Україні.
 • Попередній досвід співпраці / роботи в рамках роботи міжнародних організацій буде перевагою;
 • Сильні організаторські здібності, здатність дотримуватися термінів та ефективно керувати кількома завданнями.

 Мови та інші навички:

 • Україна, російська мова, знання англійської мови (бажано).
 • Комп’ютерна грамотність та вміння ефективно використовувати обладнання для офісних технологій, ІТ-технології, можливість користуватися Інтернетом та електронною поштою.
 • Проведення тренінгів/заходів на платформі Zoom

Пакет документів для заявки та подання:

Заявка кандидата/-ки повинна містити:

 • Резюме та рекомендації, що підтверджують досвід роботи.
 • Запропонований проєкт програми тренінгу з моніторингу глобальних індикаторів Резолюції 1325 «Жінки, мир, безпека», гендерно чутливих індикаторів та системи моніторингу.

Зацікавленим кандидатам/-кам пропонується подати заявку не пізніше 10 серпня до 18.00, подавши заявку з усіма необхідними документами на електронну адресу: zm.ednist2015@gmail.com з темою «Тренер/тренерка з моніторингу глобальних індикаторів Резолюції 1325 «Жінки, мир, безпека», гендерно чутливих індикаторів та системи моніторингу»

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зв’яжіться з нами: zm.ednist2015@gmail.com

Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє» застосовує справедливий та прозорий процес відбору, який враховує компетенції / навички заявників/-ць.


Український Жіночий Конгрес онлайн: нова реальність – нові можливості

Опубликовано: 23.07.2020 в 14:55

Категорії: New

23 липня відбувся Український Жіночий Конгрес. В заході взяли участь міжнародні та українські політикині та політики, представниці міністерств, експертки і експерти, представниці та представники міжнародних організації, громадських організацій. Вперше захід відбувся повністю онлайн для дотримання необхідних заходів безпеки.

Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє» підготував інформацію за результатами трьох дискусійних панелей Конгресу.

Захід відкрила Олена Кондратюк, заступниця голови Верховної Ради України, співголова МФО «Рівні можливості» у Верховній Раді України.

                   Дискусійна панель 1.

МІСЦЕВІ ВИБОРИ 2020: ЧИ БУДЕ БІЛЬШЕ ЖІНОК У ПОЛІТИЦІ?

Головне досягнення – офіційно затверджена гендерна квота 40% представниць/представників однієї статі в партійному списку. Без дотримання гендерної квоти партія не буде зареєстрована! Зменшено в 9 раз виборчу заставу порівняно з минулим роком і цю заставу буде платити партія.

Головні виклики – гендерні стереотипи, сексизм у політиці, невпевненість жінок у власних силах (незважаючи на високий фаховий рівень), корупція в політиці і доступ до ресурсів.

Найяскравіші цитати та рекомендації жінкам:

“Це переломний момент в історії України. У нас в Америці в 2018 році на місцевих виборах жінки мобілізувалися і отримали найпотужніше представництво. Використайте цей шанс, який надають квоти. Місцеві вибори дуже важливі!” Мішель МАКГРОРТІ, екс-політична радниця, EMILY’s List (США).

“Жінки використовують інноваційні підходи в різних сферах. Будьте впевненими у своїх силах! Просто робіть це! Віола фон КРАМОН, Депутатка Європейського парламенту (Берлін).

“Жінки – це майбутнє України. Без участі жінок неможливо побудувати державу” Доріс ПАК, Президентка жіночого крила Європейської народної партії.

“Ми маємо запропонувати суспільству суспільству нову модель поведінки і світогляду, в центрі якого – рівні права та можливості”. Інна Совсун (Голос).

На першій дискусійній панелі “Місцеві вибори 2020: чи буде більше жінок у політиці?” виступили міжнародні та українські політикині, політики, політичні експерти: Віола фон КРАМОН, Депутатка Європейського парламенту (Берлін), Доріс ПАК, Президентка жіночого крила Європейської народної партії, Мішель МАКГРОРТІ, екс-політична радниця, EMILY’s List (США), Ольга АЙВАЗОВСЬКА, Голова правління, ОПОРА, представниці та представник МФО “Рівні можливості” у Верховній Раді України – Олексій Жмеренецький (Слуга народу), Вікторія Сюмар (Європейська солідарність), Інна Совсун (Голос).

                                    Дискусійна панель 2.

 «ЖІНКИ І ЧОЛОВІКИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ: ЯК ЗАБЕЗПЕЧИТИ ПОТРЕБИ І СТВОРИТИ БЕЗПЕЧНІ УМОВИ ЖИТТЯ?»

Коронавірус непропорційно вплинув на жінок і чоловіків у всьому світі та в Україні. Саме  жінки та дівчата найбільше постраждали від коронавірусу та його впливу на життя суспільства. Цій темі була присвячена друга дискусійна панель Українського Жіночого Конгресу онлайн.

82% медичних і соціальних працівників в Україні – жінки, у світі – 70%. Кількість звернень до поліції щодо випадків домашнього насильства збільшилося на 28%. Офіційно зареєстровано 3 мільйони безробітних, неофіційні цифри значно більші. Найбільше постраждав малий і середній бізнес, який очолюють переважно жінки, бо жінки були вимушені доглядати за дітьми, родичами похилого віку, виконувати неоплачувану домашню роботу. Враховуючи гендерний розрив у оплаті праці, часткову, короткострокову та особливо неофіційну зайнятість жінок, питання економічної  спроможності жінок або навіть виживання постає дуже гостро, особливо якщо в сім’ї заробляє гроші лише жінка.

Щоб вирішити цю проблему, потрібні спільні зусилля влади, громадського сектору та бізнесу.

«В Україні за європейськими стандартами впроваджується зонування регіонів за рівнем небезпеки коронавірусу. Це дасть можливість зробити адаптивний карантин ще більш гнучким, що сприятиме відновленню економіки».  Ольга Стефанішина, віце-прем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції України.

«Важливим для максимального залучення жінок в економічну сферу є гнучкий робочий час та підтримка жіночого підприємництва – малого та середнього бізнесу».  Юлія Клименко, народна депутатка України.

«Жінки-поліцейські під час пандемії також знаходяться в зоні високого ризику зараження коронавірусом. Однак, порівняно з медиками та соціальними працівниками, це питання дуже рідко піднімається і йому не приділяється достатня увага» Катерина Павліченко, заступниця Міністра внутрішніх справ України.

«Реагування на кризу має бути інклюзивним і рівноправним», Дафіна Герчева, постійна представниця ПРООН в Україні.

«В США 10 мільйонів доларів були перенаправлені на подолання наслідків коронавірусу, зокрема, підтримку малого і середнього бізнесу. Цікавим є досвід Новоукраїнської ОТГ, яка виділила 11 мільйонів гривень на впровадження програми щодо рівних прав і можливостей в громаді, в якій враховується питання непропорційного впливу пандемії на жінок і чоловіків» Ренді Алі, USAID

В дискусії взяли участь Ольга Стефанішина, віце-прем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції України, Юлія Клименко, народна депутатка України, Катерина Павліченко, заступниця Міністра внутрішніх справ України, Ольга Руднєва, директорка Фонду Олени Пінчук, Наталія Ємченко, директорка по зв’язкам з громадськістю SCM, Дафіна Герчева, постійна представниця ПРООН в Україні, Ренді Алі, USAID.

                       ДИСКУСІЙНА ПАНЕЛЬ 3.

       ЕФЕКТИВНЕ ЛІДЕРСТВО У БОРОТЬБІ З ПАНДЕМІЄЮ

В часи кризи, як ніколи, потрібне ефективне лідерство. Успішним досвідом лідерства поділилися учасниці третьої дискусійної панелі Українського Жіночого Конгресу онлайн.

«Лідерство – це почути людей, дізнатися, що їм потрібно та врахувати це в подальшій роботі. Система аналізу потреб, зокрема, гендерний аналіз нам дуже допомогла у розробці ефективних заходів для запобігання та протидії пандемії. Наш прем’єр-міністр Джастін Трюдо сам пройшов через це випробування – він сам доглядав дітей, коли дружина лікувалася від коронавірусу. Цей власний досвід сприяє розумінню проблем, з якими стикаються люди, хворі на коронавірус» Лариса Галадза, Надзвичайна та Повноважна Амбасадорка Канади в Україні.

«Ми проводимо широку інформаційно-роз’яснювальну роботу серед жителів громади – щоденна інформація про рівень захворюваності в громаді на сайті, передачах, газеті, видаємо інформаційні флаєри. На передовій боротьби з коронавірусом у нас і жінки і чоловіки. Проводимо спільні наради, тренінги для відпрацювання дій у разі погіршення ситуації.  Ефективно спіпрацюємо з підприємствами, які допомагають медичним закладам» Олена Жадько, голова Марганецької міської ОТГ.

«Серед лікарів 63% жінок, а серед медичного персоналу середньої медичної ланки 93% жінок. Саме завдяки кропіткій праці, відданості та небайдужості вберегли багато людей. Звертаємося з проханням: будь ласка, дотримуйтеся рекомендацій МОЗ, це допоможе зберегти здоров’я та життя»  Ірина Садов’як, перша заступниця Міністра охорони здоров’я.

«Коронавірус показаав всі дірки соціальної сфери, яку зазвичай сприймали як пенсії та виплати. Соціальні послуги, ти більше, гендерно чутливі, не були налаштовані. Варто відзначити – до коронавірусу в нас було зареєстровано 22 000  сімей у складних життєвих обставинах, після перших двох тижнів – 60 000 таких сімей, які не мають коштів. Зараз відкриваємо в Києві другий кризовий центр для осіб, постраждалих від насильства» Марина Хонда, заступниця голови Київської міської державної адміністрації.

«Ми, жінки одразу активно долучилися до аналізу потреб, консультацій з лікарями та формування і закупівлю необхідного обладнання для медичних закладів. Чоловіки-керівники дослухалися до нас і враховували всю цю інформацію. Об’їздили кожну лікарню, ФАП, села, роз’яснювали людям важливість дотримання заходів безпеки, особливо у віддаленій сільській місцевості» Уляна Ткаченко, депутатка Хмельницької обласної ради.

Представниця МФО «Рівні можливості» у Верховній Раді України Марія Іонова під час урочистого закриття Конгресу публічно озвучила Резолюцію за результатами Українського Жіночого Конгресу. Ця Резолюція наголошує на:

 • важливості дотримання гендерної квоти на місцевих виборах всіма учасниками виборчого процесу,
 • створення рівних умов і можливостей для жінок на виборах,
 • протидії сексизму, в тому числі, в медіа,
 • дотримання всіх заходів безпеки
 • врахування потреб жінок і чоловіків в державній політиці та програмах ,особливо, потреб, викликаних пандемією коронавірусу.

Фото із заходу – у Фейсбук-групі “Депутатські групи “Рівні можливості” у Запорізькій області”

https://www.facebook.com/groups/274557499644395/


Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє» оголошує конкурс на відбір постачальника засобів гігієни для осіб похилого віку

Опубликовано: 23.07.2020 в 10:04

Категорії: New

Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє» в рамках проектного співробітництва з Естонською Радою у справах біженців, запрошує постачальників побутової хімії взяти участь у конкурсі на відбір партнера.

Метою конкурсу є відбір постачальника засобів гігієни для осіб похилого віку, що опинилися у складних життєвих обставинах та проживають уздовж контактної лінії в Донецькій та Луганській областях. В ході реалізації проекту планується придбати та розповсюдити не менше 150
гігієнічних наборів (залежно від їхньої вартості).
Для участі в конкурсі постачальники побутової хімії мають заповнити конкурсну заявку з додатками за формою, що додається. Заповнені заявки необхідно надіслати на електрону адресу ЗБФ «Єдність» за майбутнє» zm.ednist2019@gmail.com, не пізніше 30.07.2020. Розгляд отриманих заявок членами конкурсної комісії ЗБФ «Єдність» за майбутнє» відбудеться
31.07.2020.Про результати розгляду заявок учасників конкурсу буде поінформовано електронною поштою не пізніше 04.08.2020.
Просимо звернути увагу на те, що до гігієнічних наборів мають бути включені лише ті засоби, які відповідають державним вимогам, що повинно бути підтверджено відповідними сертифікатами. Оцінювання пропозицій буде здійснюватися як за ціновим критерієм, так і за якісним.
З усіх питань для з’ясування додаткової інформації щодо участі у конкурсі звертатися до координатора проекту за тел. +38 095 4087840

конкурсна_заявка_гігієнаNew – Page 5 – Zaporizhzhia charitable fund