Проєкт розпочався в жовтні 2018 року для залучення місцевих громад до створення місцевих планів дій на виконання Національного плану дій у п’яти ОТГ у Запорізькій області (Біленьківська, Комишуваська, Комиш-Зорянська, Гірсівська (увійшла до складу Олександрівської ОТГ), Остриківська (увійшла до складу Токмацької ОТГ), в шести ОТГ у Донецькій області (Добропілля, Дружківка, Соледар, Званівка, Новодонецьке, Очеретине) та ще шести ОТГ в Луганській області (Рубіжне, Кремінна, Попасна, Шульгинка, Старобільськ, Біловодськ).

При практичній розробці місцевих планів дій щодо впровадження НПД 1325 «Жінки, мир, безпека» на місцевому рівні важливо враховувати місцевий контекст, національне законодавство та нормативні акти.

Відповідно до прийнятого НПД 1325, місцеві органи влади беруть участь у його реалізації за згодою.  Якщо місцеві органи влади планують здійснення заходів, передбачених НПД 1325, для виконання цієї роботи необхідно передбачити, щоб в громаді була затверджена уповноважена особа з питань забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків відповідно до Закону України “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”. Зазвичай ці функції покладаються на одного із заступників голови місцевої ради.

Міжгалузева співпраця надає можливість вирішувати питання, які вимагають втручання представників різних галузей, установ та організацій. Для координації роботи з реалізації НПД на місцевому рівні затверджується Координаційна рада, її склад та положення. Завданням Координаційної ради є ефективніша організація міжгалузевої співпраці у реалізації НПД 1325 та місцевого плану дій 1325, а також активна участь у розробці, реалізації місцевого плану дій 1325 та його моніторингу. Міжгалузева співпраця підвищує рівень поінформованості місцевої влади щодо проблем у різних  виконавців НПД у різних сферах, сприяє скоординованості дій при вирішенні питань, які вимагають втручання представників різних галузей, установ та організацій і надає можливість місцевій владі долучатися до виконання заходів і підвищувати рівень безпеки та захищеності жінок і дівчат в  місцевій громаді. До складу координаційної ради обов’язково мають входити жінки – активістки, представниці громадських організацій, депутатки місцевих рад, жінки з вразливих груп, а саме: ВПО, сімей учасниць АТО та ООС.  

На першому етапі було проведене дослідження на регіональному рівні в Запорізькій, Донецькій та Луганській областях, яке включало аналіз ситуації з просуванням Порядку денного «Жінки, мир, безпека» на обласному та місцевому рівнях, а також моніторинг шляхом проведення фокус-груп з жінками у місцевих громадах щодо практичного впровадження Порядку денного «Жінки, мир, безпека» на місцевому рівні по чотирьом сферам Резолюції. Дослідження включало опис документальної бази та виконавців і діячів поточних зобов’язань та заходів, пов’язаних з проєктом «Жінки, мир, безпека». Метою опису документальної бази та виконавців і діячів є розуміння проблеми та аналіз ситуації щодо миру та безпеки в місцевих громадах  Запорізькій, Донецькій та Луганській областях, особливо їх вплив на жінок та дівчат. 

Основна мета дослідження полягала в тому, щоб зрозуміти ситуацію на місцевому рівні в контексті практичного здійснення програми порядку денного « Жінки. Мир. Безпека» на місцевому рівні відповідно до чотирьох основних напрямків резолюції, а саме: участь, захист, запобігання та відновлення. Опис документальної бази та виконавців і діячів також вивчив фактори, що сприяють або перешкоджають впровадженню Національного плану дій України щодо РБ ООН 1325. На основі результатів дослідження були розроблені рекомендації щодо подальшого створення місцевих планів дій у цільових громадах Донецької, Луганської та Запорізької областей.

Наступним кроком стала підготовка Місцевих планів дій (МПД) для громад. На місцевому рівні в громадах були проведені робочі зустрічі та зустрічі експерток, на яких було представлено Національний план дій з виконання порядку денного Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека», обласні плани дій та цілі, які можуть бути реалізовані на місцевому рівні. У робочих зустрічах брали участь керівники та керівниці місцевих громад, представники та представниці соціальних служб, місцеві депутати, представники та представниці громадськості. Анкетування за результатами зустрічі показало, що після проведення подібних заходів 80% учасниць та учасниць висловили зацікавленість у подальшому навчанні і 100% учасниць та учасниць вважали, що потрібно приймати місцеві плани дій.

У липні та жовтні 2019 року команда тренерок під керівництвом пані Мавік Кабрери Баллези, міжнародної консультантки структури ООН Жінки в Україні та виконавчої директорки Глобальної мережі жінок-миробудівниць, провела серію 2-денних тренінгів на тематику ЖМБ. Учасниці та учасниці спільно розглянули основні положення резолюцій РБ ООН по ЖМБ, обговорили взаємозв’язок між належним управлінням, стійким розвитком, миром та безпекою і проаналізували різні підходи до локалізації проєкту ЖМБ як стратегії реалізації НПД Резолюції Ради Безпеки ООН 1325.

В жовтні 2019 року були проведені так звані райтшопи (від англ. writeshop) – тренінги з локалізації порядку денного «Жінки, мир, безпека», де і був напрацьований дворівневий підхід до локалізації –влада об’єднаних територіальних громад, які переглядали свої Стратегії соціально-економічного розвитку, працювали над включенням гендерних принципів та положень порядку денного «Жінки, мир, безпека» в документи Стратегій, тоді як органи не об’єднаних територіальних громад розробляли Місцеві плани дій щодо впровадження Резолюції РБ ООН 1325. Під час обох тренінгів експертна група тренерів від структури ООН Жінки у тісній співпраці з регіональними та місцевими органами влади, розробила спеціальний інструмент, а саме контрольний перелік (або дорожню мапу) аналізу гендерних питань та впливу конфлікту на територію.

З метою подальшої високоякісної локалізації були проведені просвітницькі навчальні тренінги за наступними темами:

  • Резолюція Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» та інші Резолюції, прийняті Радою Безпеки ООН для захисту прав жінок,
  • Права людини та гендерна рівність,
  • Локалізація Резолюції Ради Безпеки ООН 1325, 
  • Кошторисування та бюджетування місцевих планів дій, 
  • Моніторинг глобальних індикаторів 1325, гендерно чутливих індикаторів, система моніторингу, розробка планів моніторингу та проведення моніторингу місцевих планів дій 1325, 
  • Впровадження Національного плану дій 1325, його локалізація на місцевому рівні,
  • Створення та діяльність Координаційних рад на місцевому рівні

Заходи проводилися для наступних цільових груп: представники та представниці місцевих органів самоврядування, соціальних служб, фінансових відділів рад, депутатів та депутаток місцевих рад, представників та представниць громадських організацій, жіночих та волонтерських груп, груп самодопомоги.

 Таким чином, важливий прогрес на регіональному та місцевому рівнях в Україні щодо інтеграції питань гендерної рівності та локалізації порядку денного «Жінки, мир, безпека» у процеси формування місцевої політики був результатом розширеної участі та діалогу членів громади у процесі прийняття рішень та покращення знань та спроможності 314 регіональних та місцевих представників та представниць органів влади, реалізовані за допомогою спеціальних тренінгів з інструктажу на робочому місці, обміну досвідом та найкращими практиками, а також цілеспрямовано розробленими інструментами та рекомендаціями. Регіональним та місцевим органам влади була надана можливість практикуватись на основі фактичних даних, визначених в гендерних профілях громад, зібраних групами самодопомоги, і вперше здійснити аналіз контексту та поточної ситуації кожної окремої території, із застосуванням методології аналізу впливу конфлікту та гендерного аналізу вже існуючих програм та проєктів місцевої політики.

Подальша робота здійснювалася значною мірою шляхом проведення постійного консультативного супроводу та надання допомоги у розробці документів та реалізації місцевих планів на виконання Національного плану дій 1325 в 17 громадах Донецької, Луганської та Запорізької областей.

Оцінка та бюджетування місцевих планів дій здійснювалися після навчальних занять, які проводили міжнародна експертка Мавік Кабрера-Баллеза та експертка з питань гендерного бюджетування, місцевих бюджетів та місцевого самоврядування Тамара Огородова.

Рекомендації базувались на методології Глобальної мережі жінок-миробудівниць з урахуванням українського законодавства, а також основ Бюджетного кодексу України.

Пізніше у співпраці із жінками з місцевого рівня, що проживають  в цільвих громадах, місцевими органами влади були розроблені плани моніторингу, а потім проведено моніторинг виконання 17 місцевих планів дій 1325 на 2020 рік за участю громадськості. Моніторинг впровадження місцевих планів дій щодо імплементації Резолюції РБ ООН 1325 показав, що активності, включені до плану та які стосуються вдосконаленого збору та аналізу даних, дезагрегованих за гендерною ознакою, посилення профілактики та механізмів захисту від домашнього та гендерного насильства щодо жінок, виховання культури миру та нетерпимості до насильства, цілеспрямована підтримка вразливих груп, таких як ВПО, одиноких матерів, жінок та чоловіків з обмеженими можливостями, та покращений доступ до адміністративних, соціальних та медичних послуг для ВПО, ветеранів, включаючи жінок-ветеранів, сім’ї людей, які зникли та / або загинули під час конфлікту працюють ефективніше, якщо вони впроваджуються спільними зусиллями ОМС та жіночими групами та представницями груп самодопомоги громад.

Важливою складовою ефективної локалізації є вивчення міжнародного досвіду локалізації Резолюції 1325 країнами, які мали військові конфлікти на своїй території. В рамках проєкту в травні 2019 року керівники місцевих громад Донецької, Луганської, Запорізької областей та представник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, представниця Фонду «Єдність за майбутнє», а також представниці структури ООН Жінки взяли участь у міжнародній конференції «Процес локалізації Національного плану дій Грузії на 2018-2020 роки на виконання Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека», щоб вивчити досвід Грузії.

Залучення громадськості, жінок з місцевого рівня, жіночих організацій, та представників ключових цільових груп, що постраждали від конфлікту, так само як і органів влади у галузі охорони здоров’я, освіти, соціального захисту та поліції до розробки НПД 1325 стало важливою частиною локалізації.

Так, в квітні-червні 2020 року структурою ООН Жінки у партнерстві із фондом «Єдність за майбутнє» провели серію консультацій, 77 телефонних інтерв’ю та 180 онлайн сесій та фокус-груп із з 257 респондентами – у тому числі з регіональними та місцевими органами влади, жінками, жіночими групами та організаціями громадянського суспільства – Запорізької, Луганської та Донецької області з метою ідентифікації ключових потреб та пріоритетів цільових груп, які постраждали внаслідок конфлікту. Як результат, потреби та пріоритети жінок, які постраждали від конфлікту, були включені до другого Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпека” на період до 2025 року, прийнятого в жовтні 2020 р. Вперше Уряд доклав спільних зусиль для всеохоплюючого та широкомасштабного процесу розробки НПД, а також в центрі уваги потреб та досвіду жінок та жіночих груп.