Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє» оголошує конкурс на відбір національного експерта/-ки з адаптації Посібників Глобальної мережі жінок-миротвориць щодо локалізації та костінгу Національного плану дій на виконання Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 до українського контексту та розробки методичного посібника з локалізації та костінгу для України. 

                              Технічне завдання

для національного експерта/-ки з розробки методичного посібника з локалізації та костінгу Національного плану дій на виконання Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» для України

Місце роботи: віддалена робота

Категорія: Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє»

Тип договору: Консультант

Тип заявки: Національний

Необхідні мови: українська, російська, англійська (на робочому рівні)

Період: З 01.05.2020 по 20.07.2020

 1. Передумови

Конфлікт на Сході України і глибока соціальна, економічна та політична криза, а також питання безпеки протягом останніх шести років посилили вже існуючу гендерну нерівність і створили нові проблеми для захисту і реалізації прав жінок в Україні. Гендерні аспекти, що викликають особливу стурбованість в даний час, включають: патріархальну культуру, вкорінені гендерні стереотипи, ще більш поглиблені в результаті збройного конфлікту, що створює непропорційно тяжкий тиск на жінок і фізичний ризик для чоловіків; зростаючі випадки посттравматичного стресового розладу (ПТСР) серед військових і демобілізованих воїнів ООС, обмежену участь жінок в процесі прийняття рішень на всіх рівнях, в тому числі і щодо громадської безпеки, відновлення, примирення і миробудівництва, а також зростаючий рівень дискримінації щодо внутрішньо переміщених жінок, чоловіків, дівчаток і хлопчиків.

Як захід протидії кризі та непропорційного впливу конфлікту на жінок Уряд прийняв Національний план дій щодо виконання Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» (далі НПД 1325) на 2016-2020 роки. НПД 1325 охоплює шість основних напрямків: 1) миротворча діяльність та захист миру; 2) участь жінок у миробудівництві; 3) запобігання конфлікту та насильству; 4) захист жінок та дівчат, які постраждали від конфліктів; 5) надання допомоги та реабілітації людям, які постраждали від конфліктів; 6) Моніторинг Національного плану дій щодо виконання Резолюції 1325 ООН «Жінки, мир, безпека» до 2020 року.

Однак процес імплементації НПД 1325 також стикається певними з викликами. По-перше, відсутність механізмів моніторингу ускладнює відстеження прогресу у впровадженні НПД 1325 та його впливу. По-друге, обмежені ресурси, що виділяються для реалізації НПД 1325, стали великою перешкодою на шляху до його реалізації. По-третє, НПД 1325 не повністю відображає потреби конкретних цільових груп, які постраждали від конфлікту, та які були історично виключені з процесу підготовки першого Плану. Серед них, наприклад, вдови, матері та сім’ї загиблих або зниклих безвісти, жінки ВПО, жінки, які пережили неволю та катування, і жінки-учасниці бойових дій та ветеранки.

Більш системний підхід до реалізації зобов’язань України щодо порядку денного «Жінки, мир, безпека» дає нам локалізація НПД 1325. Локалізація – це інноваційний підхід до впровадження Національного плану дій на виконання Резолюції Ради Безпеки ООН 1325. Вона об’єднує всіх ключових місцевих суб’єктів для формування місцевих планів дій, місцевого законодавства та інтеграції Резолюції 1325 у плани розвитку громади. Формування місцевих політик та законодавства місцевими суб’єктами дозволяє забезпечити право власності, інтеграцію жінок, зобов’язання щодо миру та безпеки в місцеві плани розвитку та бюджети та більш стійкі механізми їх виконання.

У 2018 році Глобальна мережа жінок-миротвориць розробила Посібник з локалізації, який слугує для обміну деякими прикладами впливу, які може мати Локалізація на реалізацію порядку денного «Жінки, мир, безпека» та надає практичні покрокові інструкції щодо організації навчань з питань локалізації, розробки Місцевих планів дій та підготовки і видання посібнику з Локалізації задля забезпечення стійкості імплементації Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 та її підтримки на місцевому рівні.

Протягом 2019 року ООН Жінки у партнерстві з Запорізьким благодійним фондом «Єдність» за майбутнє» співпрацювали з регіональними та місцевими органами влади над розробкою підходу до локалізації Порядку денного «Жінки, мир, безпека», що базується на місцевому контексті та узгоджується з поточною реформою децентралізації і відображає диференційовані проблеми безпеки та безпеки жінок та чоловіків у громадах.              

 3 громади Донецької, Луганської та Запорізької областей включили цілі та завдання щодо Резолюції 1325 «Жінки, мир, безпека» в свої стратегії соціально-економічного розвитку, а 17 громад, в тому числі, й ті, які не завершили процес об’єднання, прийняли місцеві плани дій на виконання Національного плану дій на виконання Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека».  

 Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє» оголошує конкурс на відбір національного експерта/-ки з адаптації Посібників Глобальної мережі жінок-миротвориць щодо локалізації та костінгу Національного плану дій на виконання Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 до українського контексту та розробки методичного посібника з локалізації та костінгу для України. 

II. Сфера роботи / обов’язки  Під загальним керівництвом Запорізького благодійного фонду «Єдність» за майбутнє» та структури ООН Жінки національний експерт/-ка буде відповідати за виконання наступних завдань: 

• Провести офіційний огляд існуючих стратегічних документів, що стосуються реалізації Порядку денного «Жінки, мир, безпека» (Національний план дій 1325, Середньостроковий звіт з перегляду НПД, Галузеві плани дій щодо зобов’язань українських органів державної виконавчої влади (Міністерства оборони, Міністерство внутрішніх справ, Національної поліції та ін.), Звіт з Картування щодо реалізації НПД 1325 в Донецькій, Луганській та Запорізькій областях та інші відповідні документи). У партнерстві з Міжнародною експерткою з локалізації Мавік Кабрера Баллеза розробити методичний посібник щодо локалізації та костінгу Національного плану дій на виконання Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» в Україні на основі існуючих посібників, розроблених Глобальною мережею жінок-миротвориць.

• Посібник щодо локалізації та костінгу Національного плану дій на виконання Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 в Україні повинен містити кращі практики в напрямку локалізації Порядку денного «Жінки, мир, безпека» в Україні, зокрема в Донецькій, Луганській та Запорізькій областях, запроваджені структурою ООН Жінки у партнерстві з БФ «Єдність» за майбутнє», а також інших партнерів структури, які мають кращі практики в цій галузі в тих чи інших регіонах;• Посібник повинен містити, як мінімум, описову частину, що відповідає тематично, наступним розділам: Розділ 1 Вступ (щоб зрозуміти передумови, основні фактори, логіку проведення заходів та логічні рамки локалізації); Розділ 2 Практичні наслідки (результати, вплив та кращі практики локалізації); Розділ 3 Посібник з локалізації (послідовність локалізації положень 1325, навчання щодо локалізації; забезпечення довгострокового ефекту від локалізації); Розділ 4 Посібник з костінгу. Розділ 5 Системи Моніторингу та оцінки локалізації 1325 (термінологія моніторингу та оцінки, огляд системи оцінювання, її індикатори, засоби перевірки, організація проведення моніторингу та оцінки на практиці); та Розділ 6 Висновки (рекомендації щодо українського контексту, додатки)

• Провести консультації з відповідними зацікавленими сторонами: місцевою та регіональною владою, жіночими групами, партнерськими громадськими організаціями, групами самодопомоги, поліцією, коаліціями 1325 та іншими відповідними зацікавленими сторонами.

 • Розробити підсумковий звіт про проведені заходи та подати їх у письмовій формі до Запорізького благодійного фонду «Єдність» за майбутнє».

Очікувані результати:

 • Результат 1: Наданий робочий план та запропонована методологія із запланованою структурою Посібника до 30 квітня 2020 року;
 • Результат 2: Проведені консультації із зацікавленими сторонами, звіт про консультації наданий до 15 травня 2020 року;
 • Результат 3: Проект посібника з локалізації та костінгу наданий до 10 червня 2020 року;
 • Результат 4: Остаточний варіант посібника з локалізації та костінгу наданий до 30 червня 2020 року;
 • Результати 5: Підсумковий звіт про проведені заходи наданий до 20 липня 2020 року.

ІІІ. Необхідні матеріали

Очікується, що консультант/-ка працюватиме віддалено. Під час виконання роботи консультанту будуть надані необхідні матеріали, пов’язані з проектом, національні стратегічні документи, що стосується реалізації Порядку денного «Жінки, мир, безпека», а також інша відповідна інформація та технічна допомога Запорізького благодійного фонду «Єдність» за майбутнє». Консультант/-ка отримає підтримку структури ООН Жінки з основних програмних питань, які потребують забезпечення якості.

 1. Оцінка ефективності:
 • Діяльність підрядника/-ці буде оцінюватися відповідно до таких критеріїв, як: своєчасність, відповідальність, ініціативність, комунікація, точність та якість виготовленої продукції. Оцінювання буде проведено та затверджено керівником проекту Запорізького благодійного фонду «Єдність» за майбутнє» за погодженням з відповідним персоналом ООН Жінки після отримання та прийняття результатів згідно з вищевказаним графіком, що також буде основою для оплати консультанту/-ці.

Фінансові домовленості:

 • Платежі будуть здійснені частинами після отримання продуктів (результатів) після затвердження керівником проекту, що надані послуги належної якості.

Компетенції:

Основні цінності:

 • повага до різноманітності;
 • Цілісність;
 • Професіоналізм.

Ключові компетенції

 • Обізнаність та чутливість щодо підходу та ґендерних питань, заснованих на правах людини;
 • Підзвітність;
 • Творче вирішення проблем;
 • Ефективна комунікація;
 • Інклюзивна співпраця;
 • Залучення зацікавлених сторін;

V. Необхідні навички та досвід

Освіта:

 • Вища освіта з соціальних наук, соціології, права, гендерних досліджень, міжнародних відносин, економіки, досліджень з розвитку або суміжних галузей.

Досвід:

 • Щонайменше 3-річний досвід роботи щодо зобов’язань Жінки, Мир, Безпека, впровадження Національного плану дій, та локалізації в Україні – включаючи розробку місцевих планів дій або інтеграцію зобов’язань щодо порядку денного «Жінки, мир, безпека» в місцеві стратегії, програми та фінансові плани розвитку громад або розробка місцевих законів / політик щодо локалізації зобов’язань щодо порядку денного «Жінки, мир, безпека».;
 • Значний досвід роботи в сфері реалізації Порядку денного «Жінки, мир, безпека» шляхом розробки керівних принципів / посібників, реалізації проектів, пов’язаних з Резолюцією Ради Безпеки ООН 1325;
 • Відмінні знання Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 та пов’язаних з нею сестринських Резолюцій, Національного плану дій на виконання Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» до 2020 року, Конвенції щодо ліквідації всіх форм дискримінації стосовно жінок, Державної соціальної програми для забезпечення рівних можливостей жінок та чоловіків на період до 2021 року;
 • Знання міжнародного досвіду локалізації Національних планів дій на виконання Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека»;
 • Знання законодавства України та роботи органів виконавчої влади на національному, регіональному та місцевому рівнях, роботи органів місцевого самоврядування в Україні.
 • Досвід у проведенні методичних тренінгів, семінарів та технічної (консультативної) допомоги органам влади та / або організаціям громадянського суспільства у просуванні Порядку денного «Жінки, мир, безпека» через локалізацію та реалізацію Національного плану дій на виконання Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека»;
 • Досвід в проведенні тренінгів з питань локалізації та вміння розробляти навчальні матеріали, які застосовні до місцевого контексту.
 • Попередній досвід співпраці / роботи в рамках структур ООН та / або Глобальної мережі жінок-миротвориць щодо реалізації Порядку денного «Жінки, мир, безпека» є бажаним;
 • Сильні організаторські здібності, здатність дотримуватися термінів та ефективно керувати кількома завданнями.

 Мови та інші навички:

 • Україна, російська мова, знання англійської мови на робочому рівні.
 • Комп’ютерна грамотність та вміння ефективно використовувати обладнання для офісних технологій, ІТ-технології, можливість користуватися Інтернетом та електронною поштою.

Пакет документів для заявки та подання:

Заявка кандидата/-ки повинна містити:

 • Резюме та рекомендації, що підтверджують роботу над Порядком денним «Жінки, мир, безпека».
 • Посібники / методичні та експертні рекомендації або інші відповідні документи, розроблені раніше виключно заявником/-цею або в співавторстві (із зазначенням вкладу заявника/-ці в окремому пояснювальному листі, доданому до цього пакету документів).

Зацікавленим кандидатам/-кам пропонується подати заявку не пізніше 30 квітня до 18.00, подавши заявку з усіма необхідними документами на електронну адресу: zm.ednist2015@gmail.com з темою «Національний експерт/-ка з розробки методичного посібника з локалізації та костінгу Національного плану дій 1325 «Жінки, мир, безпека» для України».

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зв’яжіться з нами: zm.ednist2015@gmail.com

Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє» застосовує справедливий та прозорий процес відбору, який враховує компетенції / навички заявників/-ць.